Deklaracja ochrony danych

SBF Spezialleuchten GmbH prowadzi te strony internetowe w celu ogólnego informowania o swoich ofertach. Poniżej wyjaśniamy, jak postępujemy z Państwa danymi osobowymi.

Administratorem w myśl prawa o ochronie danych jest:

SBF Spezialleuchten GmbH
Zaucheweg 4
04316 Leipzig

tel.: +49 341 65234 0
faks: +49 341 65234 199
e-mail: info[at]sbf-germany.com

Nasza deklaracja ochrony danych podzielona została na następujące punkty: 

Cel pobierania danych

W przypadku pobierania danych osobowych firma SBF Spezialleuchten GmbH przetwarza je tylko w celu realizowania własnych celów biznesowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne, aby świadczyć lub udostępniać wybierane przez Państwa usługi. Jeżeli udostępniają Państwo swoje dane osobowe, np. wysyłając e-mail z zapytaniem ofertowym, SBF Spezialleuchten GmbH korzysta z tych danych tylko w celu udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Bez wyraźnej zgody z Państwa strony nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim.

Dane osobowe

Dane osobowe to takie informacje, za pomocą których można jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną. Dotyczy to informacji o sytuacji osobistej lub rzeczowej, które pozwalają na ich bezpośrednie przyporządkowanie do określonej osoby.

Dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwalają nam przepisy prawa o ochronie danych. Dokładamy przy tym starań, aby stosować wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i chronią je przed nieuprawnionym dostępem czy nadużyciem.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, stosujemy takie zabezpieczenia, jak zapory sieciowe, szyfrowanie oraz fizyczne ograniczenia dostępu do obszaru IT. Podejmujemy wymagane środki zgodnie z aktualnym stanem techniki, aby zminimalizować ryzyko manipulacji, nieautoryzowanego dostępu, utraty danych itd. Przetwarzanie danych odbywa się przy tym tylko na serwerach w obrębie Europy. 

Zbieranie i przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej

Pliki dziennika serwera

Każde uruchomienie naszej witryny internetowej protokołowane jest przez naszego dostawcę internetu. Są przy tym pobierane następujące dane:

  • adres IP
  • zapytująca domena
  • data i godzina
  • nazwa pobieranego pliku
  • przeglądarka i typ przeglądarki
  • stosowany system operacyjny

Poniżej typowy wiersz dziennika:

45.78.14.51 www.sbf-germany.com - [07/Jun/2018:15:31:42 +0200] "GET /de/pressemitteilungen/index.html HTTP/1.1" 200 22574 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE8.0; Windows NT 6.0) .NET CLR 2.0.50727)" "s=46ctfamgr1agl80vsdvl5h2lu1"

Pliki dziennika serwera utrzymywane są przez 28 dni. Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosowane są częściowo pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu, z którego Państwo korzystają. Sprawiają one, że korzystanie ze stron internetowych jest wygodniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika. Używane przez nas pliki cookie to tak zwane „pliki sesyjne”. Po zakończeniu wizyty na stronie pliki te automatycznie wygasają.

Za pośrednictwem swojej przeglądarki mogą Państwo sami określać zakres, w jakim stosowanie plików cookie jest przez Państwa dozwolone. Jeżeli jednak nie zezwolą Państwo lub ograniczą stosowanie plików cookie, może to również ograniczyć działanie funkcji dostępnych na stronie. 

Google Analytics

Ta witryna internetowa używa funkcji usługi analizy sieci internetowej Google Analytics. Oferentem tych usług jest firma Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa plików cookie. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z tej witryny internetowej są z reguły przesyłane na jeden z serwerów w USA i tam przechowywane. Zwracamy uwagę na to, że usługa Google Analytics została na tej witrynie internetowej rozszerzona o kod „anonymizeIp“, aby zagwarantować zanonimizowane rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

W obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP na tej witrynie internetowej zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie właściciela niniejszej witryny internetowej firma Google będzie korzystała z tej informacji w celu analizy Państwa korzystania z witryny, aby sporządzać raporty na temat aktywności na witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz internetu. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony przez Google z innymi danymi. Ustalone dane użytkownika są po 14 miesiącach automatycznie usuwane. Usuwanie danych, których czas przechowywania upłynął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania w swojej wyszukiwarce. Wskazujemy przy tym jednak, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane. Ponadto mogą Państwo zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie, odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do wyszukiwarki: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pliki cookie opt-out zapobiegają przyszłemu rejestrowaniu Państwa danych podczas odwiedzania tej witryny internetowej. Aby zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics danych na różnych urządzeniach, konieczne jest wstawienie pliku opt-out do wszystkich używanych systemów. Kliknięcie na poniższy link spowoduje wstawienie pliku opt-out i dezaktywację usługi Google Analytics.

Google Analytics Opt-Out

Google reCAPTCHA

Korzystamy z usługi reCAPTCHA Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych podczas składania formularzy. Korzystając z tej usługi można odróżnić, czy dane wejściowe pochodzą od osoby fizycznej, czy też są niewłaściwie wykorzystywane do mechanicznej, zautomatyzowanej obróbki. Do działania reCAPTCHA Google potrzebuje adresu IP i ewentualnie dalszych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Inc. można znaleźć w naszej Polityce prywatności:

https://www.google.com/policies/privacy

YouTube

Do naszej strony internetowej mogą być włączane pliki wideo YouTube, należącego do Google Inc., San Bruno/Kaliforna, USA. W przypadku ich włączenia w obszarach częściowych okna przeglądarki przedstawiane są treści strony internetowej YouTube. Te pliki wideo YouTube pobierane są jednak dopiero wtedy, kiedy zostaną przez Państwa kliknięte. Przy uruchamianiu strony internetowej, do której włączone jest wideo YouTube, stworzone zostaje połączenie z serwerami YouTube umożliwiające przedstawianie danych treści na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że włączenie treści YouTube odbywa się w „rozszerzonym trybie ochrony danych”. Jest on udostępniony przez YouTube i zabezpiecza przed zapisywaniem plików cookie przez YouTube na Państwa urządzeniu. Kiedy w wyniku kliknięcia spowodują Państwo uruchomienie odtwarzania włączonego do strony pliku wideo, YouTube dzięki rozszerzonemu trybowi ochrony danych zapisze na Państwa urządzeniu tylko te pliki cookie, które nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osobową, chyba że są Państwo aktualnie zarejestrowani w jednej z usług Google. Wstawianiu tych plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia i rozszerzenia przeglądarki. Jeżeli chcą Państwo uniknąć przyporządkowania do swojego konta użytkownika, należy przed aktywacją wideo wylogować się z YouTube lub innej usługi Google. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 

https://www.google.com/policies/privacy

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlą nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane zostaną przez nas zapisane w celu opracowania tych zapytań i na wypadek dalszych kwestii pozostających do ustalenia. Bez Państwa zgody nie przekazujemy tych danych dalej.

Linki do innych stron internetowych

Z naszą stroną internetową zintegrowane są linki do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez operatorów zewnętrznych stron internetowych.

Prawa osób, których dane dotyczą (informacja, usunięcie, sprostowanie, ograniczenie, przeniesienie, sprzeciw, skarga)

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać udzielenia informacji w sprawie Państwa danych osobowych przechowywanych przez SBF Spezialleuchten GmbH. Są Państwo również uprawnieni do żądania sprostowania, ograniczenia, przeniesienia i usunięcia swoich danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile jest to dopuszczalne i nie narusza przepisów ustawowych. W tej sprawie należy zwracać się do inspektora danych osobowych SBF Spezialleuchten GmbH, którego dane podano na końcu tej deklaracji.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego Saksonii. Dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo aktualizowania od czasu do czasu niniejszej deklaracji ochrony danych, aby była zgodna z wymogami prawa i spójna ze zmianami w naszych ofertach. Podczas ponownej wizyty na naszej stronie będzie obowiązywać wówczas nowa deklaracja ochrony danych.

Sprzeciw wobec e-mail marketingu

Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec korzystania z danych kontaktowych publikowanych na naszych stronach w ramach obowiązku umieszczania stopki redakcyjnej do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie były wyraźnie zamawiane. SBF Spezialleuchten GmbH zastrzega sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, np. spamu mailowego.

Inspektor ochrony danych

W kwestiach dotyczących ochrony danych w firmie SBF Spezialleuchten GmbH należy zwracać się bezpośrednio do inspektora ochrony danych lub napisać do nas e-mail. 

Dla naszego przedsiębiorstwa wyznaczyliśmy następującego inspektora ochrony danych:

MGID Mitteldeutsche Gesellschaft für
Informationssicherheit und Datenschutz mbH
Lars Nöcker
Mozartstraße 10
04107 Leipzig

tel.: +49 341 96273553
e-mail: datenschutz[at]sbf-germany.com

 

Do góry